24/05 Falten metges a urgències de Can Misses

En plena temporada turística el servei d’urgències de l’hospital de Can Misses es queda sense set metges de la plantilla. Tot i es quatre reforços previstos per s’estiu, amb les set baixes imprevistes, el servei es queda minvat amb la problemàtica que suposa trobar professionals mèdics que vulguin treballar a Eivissa. Des de l’hospital Can Misses, on no descarten noves baixes, estan treballant per poder cobrir aquestes baixes i perquè l’atenció a urgències sigui satisfactòria.