26/05 El Consell aprova 40 places de bomber i la creació de 8 alts càrrecs

El Consell d’Eivissa crearà 40 places de bomber en quatre anys. L’objectiu és assolir les 80 places acollint-se a una de les excepcions que contempla la Llei Montoro. Com aquest moviment no estava previst als pressupostos, els diners per pagar els 10 bombers que s’incorporaran enguany sortiran del capítol d’inversions i no del de personal, una maniobra que asseguren compleix amb la legalitat.
La oposició no entén que el mateix dia que s’anuncia que per pagar bombers no hi ha prou diners al capítol de personal, s’aprova una despesa de 150.000 euros per crear vuit nous càrrecs d’alts funcionaris, i qualifica aquest moviment d’”escàndol”.