05/06 Retard en la posada en marxa de les taquilles de Formentera

Les taquilles de l’estació marítima de Formentera no entraran en servei, com a mínim, fins el quinze de juny. Un retard de 25 dies sobre la data fixada per l’APB que les navilieres al·leguen que es produeix a causa de la manca d’instal·lacions elèctriques i informàtiques, cosa que les obliga a romandre a les casetes provisionals fins que puguin disposar dels serveis necessaris.