14/06 Els veïns dels locals de Ses Figueretes no volen marxar

Els veïns dels locals de Figueretes convertits en habitatges es defensen i asseguren que les seves llars estan inscrites al registre com a usos residencials. La policia havia de precintar avui els locals, però cap inquilí els ha volgut abandonar. Per això, ara l’Ajuntament iniciarà els tràmits judicials de desnonament.