03/07 Normalitat a la primera jornada de funcionament de la barrera de Cap de Barbaria

La primera jornada de funcionament de la barrera que limita l’accés de vehicles a motor al Cap de Barbaria es va viure amb total normalitat. La majoria d’usuaris coneixien la mesura, encara que molts no estaven informats sobre la distància a recórrer i d’altres demanaven que hi hagués servei de lloguer de bicicletes.