11/07 Meló eriçó, de l’hort als restaurants

Queda molt poca producció de meló eriçó, i comprar-lo, és practicament impossible. Amb sa intenció de recuperar aquest producte tant propi d’Eivissa, s’ha posat en marxa un projecte per valorar l’ús d’aquest meló eriçó per part de vuit restaurants, que avaluaran ses seves possiblitats. Sa intenció final és recuperar es meló eriçó i sa seva comercialització.