21/07 Inspectors laborals dia i nit per a lluitar contra el frau a Formentera.

Formentera disposa fins a finals d’agost de dos inspectors de treball fixos a l’illa per a poder detectar millor els fraus de contractes en empreses d’oferta complementària. Durant el 2016, a Balears, s’ha detectat que el 36% dels contractes inspeccionats eren fraudulents.