27/07 Els habitatges de protecció oficial de Sant Ferran ja tenen inquilins

Avui s’han entregat 12 de les claus de la catorzena d’habitatges de protecció oficial de Sant Ferran. En l’acte d’entrega el Consell ha anunciat que l’any vinent es cedirà un solar del mateix poble a l’IBAVI per a que s’hi construeixi una futura promoció d’HPO’s.