02/08 ‘Aguantamos’ al Centre Gabrielet

Fins a aquest proper dissabte podem visitar al centre Gabrielet de Sant Francesc l’exposició de quadres i escultures d’en Jesús Martínez del Cerro. Sota el títol ‘Aguantamos’, aquest artista, nascut a Santander, ens proposa una mirada hiperrealista sobre llocs tan llunyans com Times Square o tant propers com la mateixa Formentera. Els llenços d’en Jesús Martínez prenen també un caire social a obres com ‘Bankia’, on es vol reflectir la realitat actual i els desajustos que pateix el país.