02/08 Cap al Pla de Mobilitat Sostenible a Formentera

El Consell de Formentera ha iniciat una campanya de treball de camp per conèixer el tipus de mobilitat a l’illa així com el nombre d’usuaris. Amb les dades obtingudes, es redactarà un Pla de Mobilitat Sostenible enfocat a millorar l’actual situació, sobretot, en mesos de temporada.