18/08 Més control i canvi d’imatge per lluitar contra el turisme de borratxera

La lliuta contra el turisme de borratxera i el turisme incívic és un objectiu clar i necessari a destinacions com Sant Antoni. Les mesures per combatre aquest problema són, per als residents, canviar la imatge i promoció que es fa de s’illa, junt a un major control policial perquè es compleixi la normativa.