18/08 Turisme fòbia a Formentera?

Els darrers actes de ‘turisme fòbia’, com les pintades a Eivissa o les accions del col·lectiu ‘Arran’, són vistes des de Formentera com uns fets que s’han d’atribuir més a cercar notorietat que no contra el turisme. Des de la Federació Hotelera es demana valorar el que aporta el turisme abans de caure en judicis superficials.