22/08 Augmenta el nombre d’usuaris de la deixalleria de Formentera

La deixalleria de Formentera ha augmentat enguany tant en nombre d’usuaris com de vehicles que fan servir el servei. Des de la Conselleria de Medi ambient s’anima la gent a fer-ne us a l’hora de dipositar-hi residus especials, ja que s’ajuda a la sostenibilitat tant mediambiental com econòmica de l’illa.