08/01 Vila acatarà la sentència que els obliga a abonar les factures del Prensa Pitiusa

L’Ajuntament de Vila acatarà la sentència que obliga al consistori a pagar les factures per insercions publicitàries que es van fer al setmanari gratuït Prensa Pitiusa entre els anys 2012 i 2014. La justícia obliga a l’Ajuntament a pagar més de 65 mil euros per unes insercions publicitàries que, en contra del que va dir la comissió d’investigació del consistori, si que van existir.