09/02 Sa Cadira des Majors: Josep Joan i Marí, ‘Pep Xomeu’

En Pep Xomeu és s’home que millor coneix es patrimoni hidràulic de Santa Eulària i es records i ses històries que amaguen aquesta zona. Natural de Sant Carles i mestre molt recordat i estimat, ara s’entretén lligant mots i caçons que publica perquè no quedin en l’oblit.