26/02 Les pensions també reflexen una bretxa de gènere

La bretxa de gènere a les pensions és del 34% a Balears, el que suposa que, de mitjana, les donen guanyen uns 6.300 euros anuals menys que els homes durant la seva jubilació, segons publica a un informe la revista Quaderns Gadeso. Aquest fet es deu en gran part a la precarietat dels seus treballs i a que no sempre han cotitzat durant la seva vida laboral. També preocupa, i molt l’escassa pujada de les pensions que no va acord amb el nivell de vida. En els darrers 5 anys ha set del 0,25, el mínim establert per la llei.