09/05 Pallisa entre 6 persones a un turista britànic a Cala de Bou

Ara veuran la brutal pallisa que sis persones van propinar a un turista britànic ahir a la nit a Cala de Bou. Els al•lertem abans de la duresa de les imatges.