14/05 Es posa en funcionament el SATE, servei d’atenció al turista estranger.

Demà es posa en funcionament el sate, el servei d’atenció al turista estranger. Es tracta d’un servei que ja fa uns anys que funciona, que serveix de pont entre el turista i la policia, que facilita que els nostres visitants puguin fer una denúncia en cas de necessitat.