01/06 La pobresa s’ha consolidat a Eivissa.

Caritas al•lerta que la pobresa s’ha consolidat a Eivissa. L’entitat diu que ha augmentat el nombre d’usuaris atesos en el seu menjador social, que moltes són persones amb feina a jornada completa que no arriben a final de mes. És veritat que ha davallat l’atur, diuen, però els contractes son precaris, i hi ha moltes persones que s’han quedat sense sostre a Eivissa.