01/06 Vila s’oposa a auditar es contractes de l’ajuntament amb les empreses de Molina.

L’equip de govern ha rebutjat avui la moció del Partit Popular de Vila per demanar una auditoria de les contractacions efectuades per Vila amb les empreses de Molina. Equip de govern i Epic han qualificat la proposta d’oportunista, i el consistori ha assegurat que és el procés més auditat de la història de l’ajuntament. Sí que s’ha aprovat, amb la abstenció de l’oposició, una moció per demanar al parlament europeu rebutjar la creació d’un producte paneuropeu de pensions individuals.