14/06 Noves irregularitats a la promoció Vadella 64

El denunciant de la promoció Vadella 64 aporta nova documentació sobre les presumptes irregularitats d’aquestes obres al consell insular d’Eivissa. Demanen la paralització immediata de les obres i sol•licitin la nul•litat de la llicència municipal que va atorgar l’ajuntament de Sant Josep l’any 2003. A més demanen al consell que aportin tota la documentació d’aquest expedient a la fiscalia d’Eivissa i al jutjat numero 3, que és qui ara mateix s’està encarregant d’investigar aquest assumpte.