10/07 Aturades per un cable les obres de demolició de l’edifici de Santa Margalida

Les obres de demolició de l’edifici de Santa Margalida a Vila estan aturades. Des de l’ajuntament s’espera que Gesa faci la retirada del seu cablejat perquè es pugui continuar la demolició del immoble, que hauria d’haver estat enderrocat a finals del mes de maig.