23/08 Vila preveu recaptar 29 milions d’euros en impostos

29 milions d’euros és el que espera recaptar l’Ajuntament de Vila durant el termini de pagament voluntari d’impostos, que finalitza el proper 17 de setembre. Uns tributs que es poden domiciliar, pagar on line o tramitar a les oficines municipals.