18/09 El Consell d’Eivissa paralitza la demolició de la casa Van Der Driesche

Bones notícies per als arquitectes. Queda paralitzada per tres mesos la demolició de la casa Van Der Driesche, obra del premi nacional d’arquitectura: l’eivissenc Elías Torres. Aquesta és la decisió que ha pres avui el Consell d’Eivissa, mitjançant un decret de presidència, per evitar de manera preventiva l’enderroc d’aquesta construcció. Es tracta d’una mesura transitòria mentre es valora el recurs d’alçada que ha interposat el Col•legi d’Arquitectes de les illes Balears contra l’acord de la CIOTHUPA que va descartar protegir la casa amb la figura de bé catalogat, tal i com pretenien els arquitectes. El govern autoritza ara a l’Ajuntament de Sant Josep a que prengui les mesures que consideri necessàries per aturar la demolició de forma provisional. Recordem que la propietat pretenia iniciar les obres de demolició aquesta mateixa setmana.