09/10 Els treballadors cobraran els deutes

Pareix que els treballadors de la cuina i la cafeteria dels hospitals de Can Misses i Formentera cobraran ben aviat els deutes que els va deixar l’empresa SEHRS. Aquesta companyia portava, fins a mitjans del mes d’agost, aquests serveis, però se’n va anar deixant per pagar les vacances i els festius no gaudits de mig centenar de treballadors.