10/10 Els fematers de Sant Antoni denuncien el mal estat de les infraestructures i dels materials amb els que han de treballar

Els treballadors del servei de neteja i recollida viària de Sant Antoni han denunciat el mal estat de les infraestructures i dels materials amb que es veuen obligats a treballar. També alerten de la manca d’estabilitat que hi ha a la plantilla, que en temporada alta es triplica amb la contractació d’eventuals que no estan formats i que canvien cada any. I això no és tot. La plantilla també ha denunciat irregularitats en les nòmines.