26/11 La TEF es queda sense ajuda

Aquesta casa, la Televisió d’Eivissa i Formentera, s’ha quedat fora de les ajudes al català pels mitjans audiovisuals del Govern Balear, malgrat portar més de 20 anys fent difusió de la nostra llengua i cultura, i malgrat ser l’únic mitjà local que fa us de la llengua catalana en la seva producció pròpia. Els diferents partits polítics de l’illa han manifestat el seu desacord amb les bases de la convocatòria, i aquesta subvenció ens hauria ajudat a ampliar la programació pròpia en català.