12/02 Aprovada la llei de canvi climàtic

A partir del 2025 no podran entrar vehicles dièsel a Balears, i després del 2050 ja no podran circular-hi. Aquest és un dels principals punts de la llei del canvi climàtic i transició energètica i el que més debat ha generat al parlament, abans de la seva aprovació. De fet el PP ha votat en contra d’aquesta esmena en concret. El president de la comissió nacional de mercats i competència, José María Marin al·legava que aquesta norma anava en contra del llibre mercat.

138 views