12/02 L’aliança per l’aigua demana als partits polítics consensuar un pacte per la sostenibilitat de l’aigua

L’aliança per l’aigua ha demanat als partits polítics consensuar un pacte per la sostenibilitat de l’aigua que busca assolir quatre objectius. Entre ells, garantir la qualitat de l’aigua i prevenir el risc de sequera; assegurar una adequada depuració de les aigües residuals i reutilitzar l’aigua i els fangs de les depuradores. L’últim punt es refereix a mesures específiques per la recuperació dels aqüífers i les zones humides.