19/02 Dos dels projectes estrella de mobilitat presentats en 2015 quedaran pendents d’execució.

Dos dels projectes estrella de mobilitat presentats en 2015 quedaran pendents d’execució. Parlem del pla integral de mobilitat que inclou la construcció d’una xarxa de carrils bici per connectar l’illa i el servei de lloguer de bicicletes. Dos plans, encara en tràmits, que tot apunta quedaran inconclusos abans del 26 de maig.

131 views