06/03/2019 Cristina Ribas diu que va ser el secretari qui va atorgar malament la llicència a l’empresa

Cristina Ribas diu que va ser el secretari qui va atorgar malament la llicència a l’empresa. El cas encara no s’ha resolt però, l’empresa assegura que enguany tornarà a intentar obrir el negoci.

104 views