03/04/2019 Semàfors per a addictes al mòbil

Vila ha posat en marxa nous semàfors amb il·luminació al terra que permeten als vianants despistats que caminen mirant el mòbil saber de quin color està el semàfor. La mesura ha generat controvèrsia. Hi ha qui pensa que aquests semàfors embussaran el trànsit, de fet ahir s’hi varen formar importants retencions, però també alguns diuen que és una bona mesura per millorar la seguretat.