20/05/2019 La segona edició del Seminari de Defensa Personal per Dones

Santa Eulària ha acollit la segona edició del Seminari de Defensa Personal per Dones, que organitza l’Ajuntament. Aproximadament unes 30 dones han participat en aquesta activitat, on s’ensenyen coneixements bàsics de defensa per saber com afrontar i evadir una agressió masclista o de qualsevol altre tipus.
Durant les quatre hores que va durar la classe es van ensenyar nocions bàsiques d’una art marcial anomenada ‘Krav Magà’: la distància de seguretat, l’actitud davant d’una agressió, com manejar la situació de sorpresa i, sobretot, a fugir en situacions de risc.
Una de les diferències del ‘Krav Magà’ respecte altres arts marcials és que amb només una classe ja es poden veure resultats. Això ajuda a transmetre seguretat a les alumnes, que surten d’aquestos cursets amb molta més confiança en elles mateixes.