21/05/2019 Baixen els anuncis d’Airbnb

Eivissa és, segons terraferida, l’única illa de Balears on ‘Airbnb’ ha reduit la seva oferta. Hi ha ara mateix 23.200 anuncis, 1.700 menys que fa dos anys. A Formentera en canvi, l’oferta turística a la plataforma Airbnb ha crescut amb un total de 2.600 anucis, pràcticament els mateixos que l’any passat, i 550 més que en 2017. El problema és, segons l’entitat ecologista terraferida, la gran quantitat de places que s’anuncien sense el corresponent número de registre i que són, per tant, il•legals, segons la llei turística de balars. A Eivissa, el 56% de les places que s’estan anunciant a Airbnb no tenen llicència i a Fomentera el percentatge és del 40%.