03/06/2019 Els estudiants del IES Sa Blancadona fan de voluntaris

Els estudiants de l’IES Sa Blancadona han participat en una activitat de voluntariat en el Col•legi s’Olivera. Cada dilluns, els estudiants de tercer d’eso de Blancadona es desplaçen en l’hora de l’esplai a s’Olivera per desenvolupar labors de voluntariat.

35 views