06/06/2019 Sant Antoni endureix els requisits per ser cap de la Policia Local

L’Ajuntament de Sant Antoni ha desestimat els dos recursos de reposició que ha presentat UGT contra la creació de la fitxa del lloc de cap de Policia Local. Aquesta fitxa endureix els requisits pel nomenament de cap de Policia, que ara exigeix una titulació universitària.