27/06/2019 Una oficina sota mínims

Dimecres i dijous, una de les oficines de la Seguretat Social d’Eivissa ha reduït considerablement els seus serveis degut a la falta de personal. Circumstàncies puntuals com baixes mèdiques i sortides per formació han estat les responsables que ahir hi hagués només tres funcionaris al seu lloc de treball.