22/10/2019 La Dana torna a inundar es Pratet

El centre de Vila no s’ha liurat de les conseqüències del temporal; els carrers d’es Pratet i la zona de Talamanca s’han inundat ràpidament afectant els vianants i els comerços, i al port de Vila les barreres de contenció no han estat suficients per aturar els vessaments d’aigües brutes a la mar. D’altra banda un vessament oliós ha obligat a tallar el carrer d’Ignaci Wallis més de 2 hores aquest matí.

22/10/2019