18/11/2019 El Consell d’Eivissa estudia construir un centre de baixa exigència provisional mentre arriba el d’es Gorg

El Consell d’Eivissa estudia construir un centre de baixa exigència provisional mentre arriba el d’es Gorg. És la mesura amb la que es pretén fer front a tots els entrebancs que impedeixen a la màxima institució insular iniciar les obres al polígon que, pel moment, encara es propietat de vila. Tampoc disposa encara del vist i plau per part del Govern que li permeti edificar en aquesta zona que és inundable.

16 views