19/11/2019 El 21% de la població de Balears està en risc d’exclusió social

El 21% de la població de Balears es troba en risc d’exclusió social, el que suposa més de 240 mil persones. Son dades del darrer informe Foessa sobre exclusió i desenvolupament social a Balears. A la nostra illa un dels principals problemes per superar aquesta barrera de l’exclusió social és l’habitatge, hi ha famílies que gasten el 70% dels seus ingressos en despeses associades a l’allotjament el que fa que cada volta hi hagi més treballadors pobres.