07/01/2020 Primer consell d’alcaldes, primer desacord

S’ha celebrat el primer Consell d’Ajuntaments d’enguany al Consell d’Eivissa, on s’han tractat temes que consideren primordials, com el pla de transport regular de vehicles per carretera, la gestió integral del cicle de l’aigua i el centre de baixa exigència. Allò que més desacords ha generat, però, ha estat el repartiment del pla insular d’obres i serveis.