29/01/2020 Més control del descompte de resident del 75%

Més regulació per garantir que el descompte del 75% de residència en el transport s’apliqui correctament. És una de les demandes que han acordat fer-li al president del Govern els quatre territoris extra peninsulars reunits aquests dies a Canàries. A més, es reclamarà que les rutes entre l’illa i la península es considerin serveis públics, per tenir un major control de les taxes i les freqüències.