05/02/2020 Tres milions d’euros de sanció per a Eliance

El Govern ha sancionat amb més de 3 milions d’euros a Eliance, l’empresa de transport aeri sanitari a la que se li va rescindir el contracte a finals de l’any passat per greus incompliments en el plec de prescripcions tècniques.

0 views