20/02/2020 Polèmica pels materials que s’utilitzen per rehabilitar Can Pere Mosson

La reconstrucció de la torre de Can Pere Mosson, que va caure a finals de l’any 2016 per culpa d’un temporal, ha aixecat polèmica a les xarxes socials per mor dels materials emprats en la seva rehabilitació. Els promotors de l’agroturisme que s’hi està construint es defensen de les crítiques i asseguren que té el vist i plau del Consell d’Eivissa, que finança part dels treballs.