24/02/2020 En 15 dies obriran les ITV mòbils

El Consell d’Eivissa i l’empresa ‘Itevebasa’ han signat el contracte d’adjudicació de dos línies mòbils de la inspecció tècnica de vehicles per un període màxim de 4 anys. L’empresa té ara 15 dies hàbils per instal·lar aquest servei al recinte firal.

2 views