27/02/2020 Sant Josep buscarà un local d’assaig per als músics del municipi

Al ple de Sant Josep, la gestió dels residus, sostenibilitat i medi ambient han estat els temes principals de la majoria de mocions presentades. A banda d’això, s’ha acordat buscar un espai per la societat de caçadors de Sant Josep i un local perquè els músics professionals del municipi puguin assajar.