04/06/2020 Més activitat educativa des de dilluns

Si totes les illes passen dilluns que ve a la fase 3, la Conselleria d’Educació incrementarà l’activitat lectiva. El conseller Martí March ha anunciat avui que tots els col·legis oferiran tutories i activitats de reforç presencials a tots els alumnes que ho sol·licitin. March també ha advertit de la necessitat de recursos de l’estat per fer front a les noves necessitats del curs vinent.