08/06/2020 Un pla de reactivació de 3 anys i 50 milions

El Consell d’Eivissa ha redactat un pla de reactivació a nivell econòmic, social i mediambiental per fer front a l’etapa posterior a la pandèmia de la Covid19. Un recull de mesures centrades en 10 línies d’actuació que comptaran amb un finançament de 50 milions d’euros i tindran un període d’execució de 3 anys.