09/06/2020 Alumnes i docents es tornen a veure les cares

Amb l’inici de la fase 3, els alumnes de tots els cursos poden tornar a les aules a rebre tutories. Una decisió del Govern balear que tant alumnes com docents celebren, ja que tot i que les noves tecnologies han estat molt útils durant un temps, difícilment podran substituir l’educació presencial.