11/06/2020 100 tones de menjar en 5 mesos

En els primers 5 mesos d’enguany, Càritas ha repartit més aliments que en tot el 2019. La crisi del coronavirus ha fet que els darrers mesos hagin acudit a l’organització per primera vegada 600 persones en situació vulnerable. Si en 2019 el nombre de gent atesa va augmentar un 4%, es preveu que fins que acabi el 2020 les xifres es disparin. Enguany ja duen repartides 100 tones de menjar.